HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY !
cán bộ xây dựng, đào tạo cán bộ xây dựng hà nội

Hotline:0902891518

Liên hệ

Trang chủ: >> Lớp học nghiệp vụ >>

Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA BỘ CÔNG AN. CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC.

- Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Căn cứ Thông tư 66/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

1. Đối tượng tham gia huấn luyện cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy:

Được quy định tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an:

- Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành;

- Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ;

- Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy chữa cháy

- Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

2. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu:

- Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

- Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy sau khi giấy này hết hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

- Giới thiệu khái quát tình hình cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy;

- Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy chữa cháy, các nghị định, thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy;

- Hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy;

- Hướng dẫn các bước xử lý khi cháy và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy.

3. Chứng chỉ: Học viên được chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định tại thông tư số 66/2014/TT­BCA. Chứng chỉ do Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp và có giá trị trên toàn quốc trong 2 năm.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên vui lòng liên hệ :
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Số 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
TPHCM: Học viện hành chính quốc gia. Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TPHCM
Email : daotaocanbohn@gmail.com
Hottline : 0902.951.568 / 0965.079.801 / 04.6674.0371;

Hãy truy cập Website :
WWW.CANBOXAYDUNG.COM
  để biết thông tin các lớp học.

Tags

Trang chủ: >> Lớp học nghiệp vụ >> Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính – sự nghiệp

Thông tin bổ ích
Tags

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 - Đường 3/2 - P.12 - Q.10 - TP Hồ Chí Minh

Mail: daotaocanbohn@gmail.com
Hotline: 0902.951.568 - 0965.079.801

DMCA.com Protection Status