Lớp học an toàn lao động tại Bình Thuận uy tín theo Bộ Lao Động mới nhất
cán bộ xây dựng, đào tạo cán bộ xây dựng hà nội

Hotline:0902891518

Liên hệ

Trang chủ: >> Lịch khai giảng >>

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH THUẬN

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH THUẬN - CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG MỚI NHẤT theo quy định của Bộ Lao Động khai giảng liên tục hàng tháng, giảng viên cục an toàn lao động trực tiếp tham gia giảng dạy.

lop-hoc-an-toan-lao-dong-tai-binh-thuan

Thông báo
V/v Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Bình Thuận

- Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyên an toàn vệ sinh lao động.
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ với sự hợp tác của các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Lao động thương binh và xã hội,... thường xuyên tổ chức "khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lao động tại Bình Thuận" theo quy định tại thông tư 27/2013/BLĐ với những nội dung chính sau:

1. Đối tượng tham gia học an toàn lao động tại Bình Thuận: được cụ thể thành các nhóm theo thông tư TT27/2013-BLĐTBXH của Bộ Lao Động bao gồm:

- Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động
- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

2. Lịch khai giảng lớp học an toàn lao động tại Bình Thuận: Khai giảng liên tục hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0915.252.370 để có thông tin mới nhất về lịch khai giảng lớp học an toàn lao động trong tháng tại Bình Thuận.

3. Địa điểm lớp học an toàn lao động tại Bình Thuận: Nhà Khách Tỉnh Ủy Bình Thuận 403 Lê Lợi, Hưng Long, tp. Phan Thiết, Bình Thuận

4. Kinh phí:
+ Nhóm 1:     700.000 VNĐ/học viên.
+ Nhóm 2,3:  800.000 VNĐ/học viên.
+ Nhóm 4:     500.000 VNĐ/học viên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH THUẬN
(chúng tôi đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp theo quy định nhóm ngành nghề tại thông tư 27/2013 với những nội dung huấn luyện chính sau):

* Chuyên đề 1: Hệ thống luật pháp về an toàn lao động,vệ sinh lao động
- Tổng quan tình hình tai nạn lao động trên thế giới và tại Việt Nam
-  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Khái niệm chung
+ Phân loại văn bản pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
+ Những tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động cơ bản
- Quản lý nhà nước về an toàn lao động,vệ sinh lao động
- Quá trình gia nhập quốc tế về an toàn lao động,vệ sinh lao động của Việt Nam
- Định hướng mục tiêu và các hoạt động chương trình Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

* Chuyên đề 2: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
- Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động
+ Quyền của người sử dụng lao động
+ Nghĩa vụ của người sử dụng lao động
- Quyền, nghĩa vụ của người lao động
+ Quyền của người lao động
+ Nghĩa vụ của người lao động

*Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
- Những quy định chung
- Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Cơ sở lao động phải thành lập bộ phận an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Điều kiện đối với cán bộ an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Quyền hạn của bộ phận an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Tổ chức bộ phận y tế cơ sở
+ Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận y tế
+  Quyền hạn của bộ phận y tế
+ Tổ chức bộ mạng lưới an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Nhiệm vụ của an toàn lao động,vệ sinh lao động

* Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
-Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về công tác
an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Quyền hạn của An toàn vệ sinh viên
+ Tổ chức hội đồng Bảo hộ lao động
+ Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng Bảo hộ lao động
+ Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm
- Kế hoạch an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Lập kế hoạch an toàn lao động,vệ sinh lao động hàng năm
+ Căn cứ để lập kế hoạch an toàn lao động,vệ sinh lao động
+ Nội dung kế hoạch an toàn lao động,vệ sinh lao động
- Tự kiểm tra an toàn lao động,vệ sinh lao động
- Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết
- Trách nhiệm thực hiện
+ Trách nhiệm của người sử dụng lao động
+ Trách nhiệm và quyền hạn của công đoàn cơ sở

* Chuyên đề 4: Các nguyên tắc căn bản của an toàn - vệ sinh lao động
- Một số khái niệm cơ bản
- Yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất

5. Giảng viên: Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm được mời từ cục an toàn lao động - Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội.

6. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên vui lòng liên hệ :
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
TPHCM: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA. Số 10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - TPHCM
Email : daotaocanbohn@gmail.com
Hottline : 0902.951.568 / 0965.079.801 / 04.6674.0371;

Hãy truy cập Website :
WWW.CANBOXAYDUNG.COM
  để biết thông tin các lớp học.

Tags

Trang chủ: >> Lịch khai giảng >> LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH THUẬN

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CẦN THƠ UY TÍN

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Cần Thơ"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI LÂM ĐỒNG

Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI AN GIANG

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại An Giang"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ GIANG

Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyên an toàn vệ sinh lao động.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI ĐỒNG THÁP

theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI TIỀN GIANG

Địa điểm lớp học an toàn lao động tại Tiền Giang: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Mỹ Tho, Số 23 Hùng Vương, P 7, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tổ chức "lớp học huẩn luyện an toàn lao động tại Bình Phước"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI PHÚ YÊN

Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Phú Yên: Ngày 25 hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0915.242.370 để có thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học an toàn lao động trong tháng tại Phú Yên.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG TRỊ

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Quảng Trị"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BẮC NINH

Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI ĐIỆN BIÊN

Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Điện Biên"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG Ở BÌNH DƯƠNG UY TÍN

Địa điểm lớp học an toàn ở Bình Dương : Trường chính trị tỉnh Bình Dương, đường 30/4- P. Chánh Nghĩa – Thị xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI LAI CHÂU

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Lai Châu"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÒA BÌNH

Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyên an toàn vệ sinh lao động.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG BÌNH

Nội dung học an toàn lao động chúng tôi đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp theo quy định nhóm ngành nghề tại thông tư 27/2013

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI LÀO CAI

Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tạiLào Cai" theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI THÁI BÌNH

Nội dung học an toàn lao động tại Thái bình chúng tôi đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp theo quy định nhóm ngành nghề tại thông tư 27/2013

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG NAM

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Để nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI TÂY NINH

Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI SƠN LA

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Sơn La"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CAO BẰNG

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ thiết kế theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI TUYÊN QUANG

Nội dung cơ bản của lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại Tuyên Quang chúng tôi đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HUẾ

hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI LẠNG SƠN

Địa điểm lớp học an toàn lao động tại Lạng Sơn: Nhà Khách A1 - Số 32 Đinh Tiên Hoàng,P. Chi Lăng, Tp Lạng Sơn. Đào tạo hợp đồng cho các đơn vị trong tỉnh Lạng Sơn theo yêu cầu

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI THANH HÓA UY TÍN

chúng tôi đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp theo quy định nhóm ngành nghề tại thông tư 27/2013

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI NINH THUẬN

Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyên an toàn vệ sinh lao động.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH ĐỊNH

Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI NAM ĐỊNH

Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Nam Định theo thông tư TT27/2013 Bộ lao động thương binh và xã hội

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BẮC GIANG

học chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động tại bắc giang. Khai giảng liên tục hàng tháng, nhiều ưu đãi cho các tổ chức cá nhân

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI PHÚ THỌ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ thiết kế theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI NINH BÌNH

Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyên an toàn vệ sinh lao động.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG

Nội dung cơ bản của lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại Hải Dương chúng tôi đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp theo quy định nhóm ngành nghề tại thông tư 27/2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HƯNG YÊN

Nhằm triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm làm việc: Chương trình được VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG thiết kế theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI THÁI NGUYÊN

Địa điểm lớp học an toàn lao động tại Thái Nguyên: Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Nguyên. Ngõ 185 đường Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NAM

Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Hà Nam Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI NGHỆ AN

Đối tượng tham gia lớp học an toàn lao động tại Nghệ An: được quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động được chia thành 4 nhóm

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ TĨNH

Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyên an toàn vệ sinh lao động.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI VĨNH PHÚC

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Vĩnh Phúc"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Bình Dương" theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI VŨNG TÀU

Địa điểm lớp học an toàn lao động tại Vũng Tàu: Nhà khách - Khách sạn Công Đoàn- Số 4 Trần Hưng Đạo, TP Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI NHA TRANG - KHÁNH HÒA

Địa điểm: Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà - Số 9 Đường Hùng Vương - TP.Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI ĐỒNG NAI

Địa điểm lớp học an toàn : Trường chính trị tỉnh Đồng Nai, Số 116 – Tổ 16 – KP 2 – Phường Bình Đa – Biên Hòa – Đồng Nai.

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG NINH

Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Quảng Ninh"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CẦN THƠ THEO TT27/2013

Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại TP Cần Thơ"

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI tại VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ theo thông tư 27/2013/BLĐTB&XH khai giảng 2 khóa/tháng

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI TPHCM

Lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại TPHCM - HỒ CHÍ MINH : Học viện hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh – Số 10 đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin bổ ích
Tags

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 - Đường 3/2 - P.12 - Q.10 - TP Hồ Chí Minh

Mail: daotaocanbohn@gmail.com
Hotline: 0902.951.568 - 0965.079.801

DMCA.com Protection Status