LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - CẤP CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
cán bộ xây dựng, đào tạo cán bộ xây dựng hà nội

Hotline:0902891518

Liên hệ

Trang chủ: >> Chương trình học >>

LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN TOÀN QUỐC - CẤP CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ theo thông tư 23/2010/BKH của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, khai giảng hàng tháng.

lớp học đánh giá dự án - chứng chỉ đánh giá dự án

THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Theo thông tư số 23/2010/TT- BKH quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.- Cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định và phù hợp với tính chất công việc của từng dự án đầu tư.
- Cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - CẤP CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Theo chương trình khung qui định tại Thông tư 23/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư)

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư
- Giới thiệu tổng quan về các VBQPPL liên quan đến Dự án Đầu tư
- Nội dung Quản lý dự án đầu tư
- Các hình thức quản lý dự án đầu tư

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư
-  Mục đích, ý nghĩa, cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá DA đầu tư
- Công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư
- Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên
- Mục tiêu yêu cầu, theo dõi dự án, kiểm tra dự án
- Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư
- Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác
- Mục tiêu yêu cầu, theo dõi dự án, kiểm tra dự án
- Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư
- Mục tiêu yêu cầu
- Theo dõi, kiểm tra tổng thể đầu tư
- Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế4. Nội dung đánh giá tổng về quản lý đầu tư của Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư
- Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá DAĐT, nhiệm vụ và quyền hạn
- Công tác báo cáo, chi phí thực hiện về giám sát, đánh giá đầu tư
- Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện

1. Khai giảng lớp học đánh giá dự án đầu tư: 15 và 25 Hàng tháng.

2. Học phí lớp học đánh giá dự án đầu tư:

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng: 1.000.000 VNĐ/HV.

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư xây dựng tại các tỉnh: 1.000.000 VNĐ/HV.

3. Địa điểm lớp học chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư: Trên toàn quốc đều có khóa đào tạo nghiệp vụ đánh dự án đầu tư xây dựng.

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư tại Hà Nội : Hội trường tầng 1 tòa nhà 2 tầng 301 Nguyễn Trãi - Thanh - Xuân - Hà Nội

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư tại Đà Nẵng : Trường Đại Học Đà Nẵng – Số 41 – Lê Duẩn – TP Đà Nẵng.

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư tại Hồ Chí Minh - TPHCM : Học Viện Hành Chính Quốc Gia – Số 10 Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh .

4. Thời gian học chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư:

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư ngày: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư tối: 18h – 21h.

5. Giảng viên : Đội ngủ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy được mời từ Bộ Kế hoạch và Đầu Tư… trực tiếp tham gia đảm trách.

6. Thủ tục nhập học: học viên nộp 02 ảnh 3 x 4cm, 1 photo CMND 2 mặt và kinh phí vào đầu giờ ngày khai giảng khoá học.

Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên được cấp CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ của Viện.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên vui lòng liên hệ :
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
TPHCM: Học viện hành chính quốc gia. Số 10 Đường 3/2 - P12 - Q10 -TP Hồ Chí Minh
Email : daotaocanbohn@gmail.com
Hottline : 0902.951.568 / 0965.079.801 / 04.6674.0371;

Hãy truy cập Website :
WWW.CANBOXAYDUNG.COM
để biết thông tin các lớp học.

Tags

Trang chủ: >> Chương trình học >> LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thông tin bổ ích
Tags

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 - Đường 3/2 - P.12 - Q.10 - TP Hồ Chí Minh

Mail: daotaocanbohn@gmail.com
Hotline: 0902.951.568 - 0965.079.801

DMCA.com Protection Status