Chứng chỉ hành nghề xây dựng
cán bộ xây dựng, đào tạo cán bộ xây dựng hà nội

Hotline:0902891518

Liên hệ

Danh sách
name

Đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

Theo thông tư liên tịch 07/2015 tất cả các bên mời thầu, nhà...

name

Trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề xây...

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây...

name

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng...

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ nhận dịch vụ tư vấn...

name

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ

Căn cứ thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết...

name

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT

Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây...

name

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG ĐIỆN

Căn cứ thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết...

name

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐIỆN

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành...

name

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT,...

hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát: thủ tục hồ...

name

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG HẠNG...

Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành...

name

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có...

name

Chứng chỉ hành nghề năng lực xây dựng

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 do Cục hoạt động xây...

name

Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu...

Đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông...

name

Chứng chỉ hành nghề xây dựng theo luật xây dựng mới...

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng do Sở Xây Dựng...

name

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc có...

name

Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng

Tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động xây...

name

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Căn cứ thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ...

name

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trường

Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải...

name

Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng có giá trị...

name

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng theo quy...

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng được cấp cho cá nhân...

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thủy lợi -...

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thủy lợi - thủy...

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng và...

Căn cứ điều 49 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về...

name

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng

chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng theo quy định của Bộ...

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cấp thoát...

Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban...

Chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện công trình

Người được cấp chứng chỉ giám sát cơ điện phải thuộc...

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Hướng dẫn Cấp chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công...

name

Dịch Vụ Đăng Tải Thông Tin Năng Lực Của Doanh Nghiệp...

Sau ngày 1/1/2015 tổ chức, cá nhân bắt buộc phải thực hiện...

name

Công Khai Thông Tin Năng Lực Tư Vấn Hoạt Động Xây Dựng

Viện Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ nhận dịch vụ đăng...

name

Đăng ký năng lực trên bộ xây dựng

Dịch vụ đăng ký thông tin năng lực trên Bộ Xây Dựng - website...

name

Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây...

Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức giám...

name

Chứng chỉ năng lực quản lý dự án - ban quản lý dự...

Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức quản lý dự...

name

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra...

Kể từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng...

name

Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

Hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây...

name

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các...

name

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điều hòa không khí...

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề thông gió cấp nhiệt...

name

Chứng chỉ tư vấn giám sát hạng 1

Tư vân cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1 do cục quản...

name

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất hạng 1,2,3

Tư vấn và hướng dẫn thi cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát...

name

Đăng ký năng lực nhà thầu nước ngoài trên Bộ Xây...

Luật Xây Dựng quy định nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt...

Thông tin bổ ích
Tags

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 - Đường 3/2 - P.12 - Q.10 - TP Hồ Chí Minh

Mail: daotaocanbohn@gmail.com
Hotline: 0902.951.568 - 0965.079.801

DMCA.com Protection Status